Νηπιαγωγείο (5-6 ετών)

Το νηπιαγωγείο του σταθμού μας βασίζεται στις κατευθύνσεις του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών. Σκοπός του τμήματος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιούνται κατάλληλες δραστηριότητες, οι οποίες ξεκινούν από τις ανάγκες και τις γνώσεις των παιδιών, ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα και την ανταλλαγή ιδεών.

Το παιδί εκφράζεται, δημιουργεί, επικοινωνεί και μαθαίνει για τον εαυτό του και τον κόσμο.

Στόχοι του Νηπιαγωγείου είναι:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ενεργητική συμμετοχή του παιδιού στην οικοδόμηση της γνώσης.

ΕΚΦΡΑΣΗ

Να ενθαρρύνονται να ερευνήσουν το περιβάλλον τους και να εκφραστούν με όλους τους τρόπους, με όλες τις φυσικές τους γλώσσες, δηλαδή με λέξεις, κίνηση, σχεδιασμό, ζωγραφική, κατασκευές, γλυπτική, κολλάζ, δραματοποίηση με μουσική.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ

Τα παιδιά ωριμάζουν συναισθηματικά, αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους, το πνεύμα αποδοχής, φιλίας και συνεργασίας με τα άλλα παιδιά και τις παιδαγωγούς τους.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μαθησιακό περιβάλλον, φιλικό, ευχάριστο που υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση και προσφέρει ευκαιρίες για έρευνα και ανακαλύψεις. Σύνδεση παιχνιδιού και μάθησης.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

Με την παιδαγωγική της αλληλεπίδρασης τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράσουν, να ανταλλάσσουν και να αντιπαραθέτουν ιδέες.

ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Συνειδητοποιούν τη μοναδικότητα τους, εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με τους άλλους και μαθαίνουν να τις σέβονται.

Επιπλέον στόχοι

  • Υιοθετούν τους στόχους, τους κανόνες και τις μεθόδους εργασίας κοινής αποδοχής του νέου κοινωνικού χώρου στον οποίο κινούνται.
  • Καλλιεργούν και εμπλουτίζουν τη μητρική τους γλώσσα, ώστε να αναδυθεί η ικανότητα πρώτης γραφής και ανάγνωσης.
  • Αναπτύσσουν τη μαθηματική τους σκέψη, κατανοώντας τις βασικές έννοιες των μαθηματικών και κυρίως μαθαίνοντας να συγκρίνουν, να συσχετίζουν, να συνδυάζουν και να μετρούν.
  • Εξοικειώνονται με τις απλές, βασικές λειτουργίες του Η/Υ και πάρα πολλά παιχνίδια στο διαδραστικό πίνακα.
  • Μαθαίνουν να εκφράζονται δημιουργικά, μέσα από τις εικαστικές τέχνες και νιώθουν τη χαρά της προσωπικής δημιουργίας.
  • Έρχονται σε επαφή με διάφορες μορφές τέχνης όπως το θέατρο, η μουσική, ο χορός, η κίνηση, που βοηθούν το παιδί να νοιώσει ευχάριστα, να γυμναστεί και παράλληλα να ενεργοποιήσει τη φαντασία του, τη μεθοδικότητα, την ερευνητική του διάθεση και την κριτική του σκέψη.
  • Συμμετέχουν σε δραστηριότητες, που προάγουν τη σωματική τους ανάπτυξη και αποκτούν υγιείς συνήθειες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Gallery

Η αγάπη για τα παιδιά και ο επαγγελματισμός οδηγούν σε ένα ασφαλές, οικογενειακό και γεμάτο ερεθίσματα σχολείο.