ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Το σχολείο μας, όπως σε κάθε θρησκευτική αλλά και εθνική εορτή, έτσι και για το Πάσχα φροντίζει να προετοιμάζει διάφορες δράσεις αλλά και σχέδια εργασίας (project), τα οποία εντάσσονται στη γενικότερη φιλοσοφία και τρόπο λειτουργίας της μονάδας μας, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με το ΔΕΠΠΣ. Η συνεχής αναζήτηση νέων τρόπων εργασίας αλλά και αρτιότερων μεθόδων μας οδηγεί σε καινοτόμες ιδέες.

Όπως τα Χριστούγεννα εντάξαμε και τους γονείς σε αυτή τη διαδικασία προσέγγισης και βίωσης μέσω μιας όμορφης και οικογενειακής βραδιάς όπου δημιουργήσαμε, εκφραστήκαμε και επικοινωνήσαμε ποικιλοτρόπως, το ίδιο θα κάνουμε και το φετινό Πάσχα, οργανώνοντας κάτι ανάλογο και πρωτοποριακό για τον τόπο μας.

Σας Ευχαριστούμε για την Εμπιστοσύνη και Σας Ευχόμαστε Καλή Ανάσταση, Υγεία, Χαρά και Ευτυχία σε Όλους!!!

Με εκτίμηση,
Ρήγας Γιώργος